Doelstelling

Doelstelling Samen Sterk in Best: Informeel buurtnetwerk creëren

Kleinschalig (buurtniveau) – burgerparticipatie – initiatief van onderop – eigen kracht – vraaggericht

 Samen Sterk in Best is een intergenerationeel buurtinitiatief, ontstaan als project van SeniorenRaadBest, gericht op ontmoeten en helpen van elkaar op buurtniveau. Vanuit ieders eigen kracht en met eigen verantwoordelijkheid en regie, zo mogelijk gebruikmakend van bestaande oplossingen en middelen. In dit project willen we geen onderscheid maken naar leeftijden. Wij willen wederkerigheid naar elkaar en intergenerationeel werken benadrukken. Voor iedereen geldt, in de nabije toekomst, nog meer dan nu, dat je aangewezen bent op je eigen netwerk in je eigen leefomgeving. De overheid trekt zich verder terug en zorg en welzijn wordt op een andere manier georganiseerd. Daarnaast is het een eigen wens van het merendeel, ook van ouderen, dat je in de eigen omgeving wil blijven wonen. Deze groep in beeld te krijgen, helpen en zorgen dat ze ook in de toekomst hulp krijgen van elkaar en van organisaties in Best.

Buurttelefoon : : 06-83053942